Preparátorské práce

Dermoplastické preparace trofejové zvěře

kontakt na preparátora
Ivan Cempírek,  tel. 728 385 024
Jezbořice 54, 530 02 Pardubice